• Tạo dựng thương hiệu điều chúng tôi có thể làm cho bạn...

    Quy trình thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu

    Xây dựng thương hiệu là bước đầu tiên và là một trong những khâu khó nhất của quá trình lập kế hoạch marketing, nhưng nó lại là một khâu vô cùng quan trọng để tạo nên hình ảnh công ty...

Bài học Slogan từ những thương hiệu nổi tiếng
McDonald's với Chiến lược thông minh tại Úc
Bộ nhận diện thương hiệu bia nổi tiếng Hà Lan - Brand Bier
Ý nghĩa sau bao bì nhận diện của thương hiệu Starbucks