• Tạo dựng thương hiệu điều chúng tôi có thể làm cho bạn...

    Quy trình thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu

    Xây dựng thương hiệu là bước đầu tiên và là một trong những khâu khó nhất của quá trình lập kế hoạch marketing, nhưng nó lại là một khâu vô cùng quan trọng để tạo nên hình ảnh công ty...

Bluebirds&Co. - Identity Design
McDonald's với Chiến lược thông minh tại Úc
Grup Camera
Ý nghĩa sau bao bì nhận diện của thương hiệu Starbucks