Our story
Founded in 1992, Managing Director and Chairman, strategic design consultancy focused on financial services.
Our vision is to be world leaders in financial services for strategic branding and retail design.
Our mission is to create cost-efficient design solutions based on robust strategies which result in increased profitability for our clients.
Products story
Bằng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng và phát triển thương hiệu, Brandwork cung cấp cho các bạn các giải pháp toàn diện về xây dựng và phát triển thương hiệu từ việc lập chiến lược, sáng tạo tên thương hiệu, logo, slogan, thiết kế và thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu.
Brandwork hoạt động với tư cách của một giám đốc thương hiệu chuyên nghiệp, đồng hành cùng bạn xây dựng và phát triển thành công thương hiệu của bạn.
Brandwork giúp gia tăng giá trị thương hiệu qua các nhóm sản phẩm:
Brandwork: Tư vấn thương hiệu, thiết kế logo, bộ nhận dạng thương hiệu, sáng tạo Slogan...
Mediawork: Thiết kế Website, Xây dựng kịch bản, quảng cáo TVC, marketing online, PR...
Printwork: In ấn chuyên nghiệp và các giải pháp liên quan đến in...
Photowork: Tư vấn, xây dựng kịch bản, setup bối cảnh và chụp hình...
Chúng tôi là ai?
Brandwork has assembled a highly-skilled team led by creative, strategic and design directors with specialised industry knowledge. Each director is supported by a team of highly creative and energetic designers, skilled in the disciplines of Interior Design, Architecture, 3D Modelling, Branding, Graphic Design, Digital Communications, Space Planning, Visual Merchandising, Furniture and Fixture Design.
Luan Nguyen
Luan Nguyen
Giám đốc